Usluge

Virtuelna kancelarija i otvaranje firmi
Usluge virtuelne kancelarije i otvaranja firmi u Beogradu pružamo preko 8 godina
Zvanična adresa sedišta vaše firme

Vaša firma može imati adresu sedišta u Beogradu, a poslovati i sa drugih lokacija širom zemlje.

Druge lokacije možete registrovati kroz portal poreske uprave – E-porezi, tako što podnesete prijavu za registraciju izdvojene poslovne jedinice.

Primanje i prosleđivanje pošte

Primamo svu poštu vaše firme, skeniramo je i prosleđujemo na vaše email adrese, a ako je potrebno šaljemo je i fizički putem Post Express-a.

Svakodnevno skeniranje pošte
Čuvanje pošte
Prosleđivanje putem Post Express-a (klijent plaća Post Express)
Možete preuzeti poštu svakog dana osim nedelje
Otvaranje firme u Srbiji

Pored usluge virtuelne kancelarije, nudimo vam i kompletne usluge vezane za otvaranje firme:

 • otvaranje firme u APR-u sa izradom osnivačkog akta i pripremom obrasca za APR
 • priprema OP obrasca radi overe kod notara. OP obrazac overen kod notara dokazuje kako se potpisuje zastupnik firme/preduzetnika.
 • overa kod notara – Idemo sa vama kod notara radi overe.
 • nošenje dokumentacije u APR – Štedimo vaše vreme!
 • izrada pečata
 • predavanje početnih prijava u Poresku upravu i Lokalnu poresku administraciju
 • otvaranje računa u banci
 • izrada digitalnog potpisa (pre svega za strane drzavljane, jer domaći mogu staviti potpis na ličnu kartu besplatno u MUP-u)
 • obezbeđujemo adresu za sedište firme
 • preuzimamo ebanking i platne kartice za klijenta i šaljemo u inostranstvo, po potrebi
 • mogućnost otvaranja firme preko punomoćja