Česta pitanja u vezi virtuelne kancelarije

Ova stranica sadrži najčešće postavljana pitanja u vezi korišćenja virtuelne kancelarije kao adrese sedišta firme.

Opšta pitanja u vezi virtuelne kancelarije
Zašto bih koristio virtuelnu kancelariju kada mogu da registrujem firmu na adresu svog stana?

Sve firme u Srbiji moraju imati registrovanu adresu sedišta u APR-u (Agenciji za privredne registre) i moraju redovno primati poštu, a naročito poštu državnih organa. Naročito je važno da firme prime poštu koju im pošalje Poreska uprava, jer u slučaju da je ne prime, pošta se vraća Poreskoj upravi, koja zbog toga oduzima PIB firmi, što znači i blokadu tekućeg računa firme.

Veliki broj ljudi registruje adresu sedišta na adresu svog stana, jer iz stana i rade i uvek su prisutni da prime poštu. Firma mora imati istaknut naziv na ulaznim vratima stana i na poštanskom sandučetu, što određeni ljudi žele da izbegnu, zbog narušavanja privatnosti. U tim slučajevima, virtuelne kancelarija može biti najpraktičnije rešenje.

Pored toga, pojedini ljudi često putuju i nisu u mogućnosti da prime poštu u neophodnom roku, ukoliko im je firma registrovana u stanu, već žele da neko to radi umesto njih. To takođe može biti razlog da ne registrujete sedište firme u stanu, već na adresi virtuelne kancelarije.

Koliko često prosleđujete poštu koju primite za moju firmu?

Istog dana kada primimo poštu šaljemo vam je skeniranu na vaše email adrese. Napominjemo da možete definisati i veći broj email adresa na koje vam šaljemo skeniranu poštu i da mi te email adrese softverski jednokratno definišemo. To znači da će vaša pošta svaki put biti poslata tačno na one email adrese koje ste definisali, bez mogućnosti da se neka od email adresa izostavi zbog ljudskog faktora.

Svakodnevno prosleđivanje pošte na vaš mejl je krucijalno, jer neke pošiljke imaju rok za odgovor.

Da li postoji ograničenje u pogledu broja dokumenata čije skeniranje je uključeno u cenu zakupa virtuelne kancelarije?

Ne. Ne brojimo dokumentaciju koju skeniramo za klijente i neki klijenti imaju manji, a neki veći broj dokumenata. U slučaju da neko od klijenata ima preko 100 pisama mesečno koje skeniramo, u tom slučaju bismo eventualno dogovorili za nijansu višu cenu virtuelne kancelarije u slučaju da procenimo da je to zaista neophodno.

Šta je uključeno u cenu virtuelne kancelarije i da li imam dodatnih troškova?

Kada klijent želi da mu prosleđujemo originale fizički, npr. putem Post Express-a, u tom slučaju klijent plaća troškove Post Express-a. To su jedini dodatni troškovi vezani za našu virtuelnu kancelariju.

Da li naplaćujete troškove uspostavljanja virtuelne kancelarije?

Ne, ne naplaćujemo troškove uspostavljanja virtuelne kancelarije.

Kako mogu da dogovorim zakup virtuelne kancelarije sa vama?

Najjednostavniji način je da nas pozovete putem telefona 060/500-17-82 kako bismo se dogovorili u vezi detalja.

Da li su iste cene virtuelne kancelarije za strane firme (firme u kojima su vlasnici stranci)?

Da, iste su cene zakupa virtuelne kancelarije bez obzira da li su vlasnici strani državljani ili domaći državljlani.

Da li nudite iznajmljivanje 011 telefonskog broja i da li nudite usluge prosleđivanja poziva?

Da, za više detalja, javite nam se na naš telefon 060/500-17-82.

Koliki je minimalni period korišćenja virtuelne kancelarije?

Minimalni period korišćenja naše virtuelne kancelarije ne postoji. Možete koristiti onoliko koliko vama odgovara. Nakon što prestanete korišćenje virtuelne kancelarije, u obavezi ste da promenite adresu sedišta firme i to je jedina vaša obaveza u vezi raskida ugovora o zakupu virtuelne kancelarije.

Šta se dešava ako moj klijent dođe na adresu virtuelne kancelarije bez prethodne najave?

Vašeg klijenta ćemo profesionalno dočekati, pokušati da istog momenta stupimo u kontakt sa vama, a u slučaju da to ne uspemo, preuzećemo poruku i odmah vam je poslati na email.

Pravna pitanja u vezi virtuelne kancelarije
Da li se potpisuje ugovor u vezi zakupa virtuelne kancelarije?

Da, potpisuje se ugovor u vezi zakupa virtuelne kancelarije. Pogodnost je što je ugovor bez minimalnog trajanja ugovorne obaveze što vam omogućava da u svakom momentu promenite adresu sedišta vaše firme bez dodatnih obaveza prema nama.

Na koji period se potpisuje ugovor o zakupu virtuelne kancelarije?

Kada potpisujete ugovor o zakupu virtuelne kancelarije sa nama, ne potpisujete na određeni period, već je u ugovoru navedeno da ugovor traje dok se ne raskine.