Otvaranje firme u Srbiji

Brzo i jednostavno otvaranje DOO i preduzetnika u APR-u

Otvaranje firme u Srbiji možete prepustiti našem stručnom timu!

Niste sigurni da li da otvorite preduzetnika ili DOO, da li da budete u sistemu PDV-a ili ne, koje poreze ćete plaćati za osnivača i/ili direktora? Za sve te nedoumice, kao i za sam postupak registracije firme u APR-u, stojimo vam na raspolaganju.

Pored usluge virtuelne kancelarije, pružamo kompletne usluge vezane za otvaranje firme (DOO) i preduzetnika u Srbiji, kako za domaće državljane, tako i za strance:

 • otvaranje firme u APR-u sa izradom osnivačkog akta i pripremom obrasca za APR
 • priprema OP obrasca radi overe kod notara. OP obrazac overen kod notara dokazuje kako se potpisuje zastupnik firme/preduzetnika.
 • overa kod notara – Idemo sa vama kod notara radi overe.
 • nošenje dokumentacije u APR – Štedimo vaše vreme!
 • izrada pečata
 • predavanje početnih prijava u Poresku upravu i Lokalnu poresku administraciju
 • otvaranje računa u banci
 • izrada digitalnog potpisa (pre svega za strane drzavljane, jer domaći mogu staviti potpis na ličnu kartu besplatno u MUP-u)
 • obezbeđujemo adresu za sedište firme
 • preuzimamo ebanking i platne kartice za klijenta i šaljemo u inostranstvo, po potrebi
 • mogućnost otvaranja firme preko punomoćja

U nastavku možete videti cene naših usluga vezanih za otvaranje DOO i preduzetnika, kao i cene opcionih usluga:

Paket Basic DOO
€50
U paket je uključeno:
 • izrada osnivačkog akta, APR prijave i OP obrasca, nošenje dokumentacije u APR
U paket nije uključeno:
 • APR taksa – 50€
 • troškovi overe kod notara – 10€ ako je jedan osnivač-direktor
Izrada osnivačkog akta
Izrada APR prijave i OP obrasca
Štedimo vaše vreme – Mi nosimo dokumentaciju u APR
Cena opcionih usluga
ukoliko želite kompletnu uslugu
Opcioni troškovi:
 • opcija: virtuelna kancelarija – izaberite odgovarajući paket virtuelne kancelarije
 • opcija: predavanje prijave u Poresku upravu i Lokalnu poresku administraciju – 50€
 • opcija: osnivač stranac – 30€
 • opcija: opcija osnivač stranac koji ne priča srpski – 90€
 • prevodilac za engleski jezik kada je osnivač stranac koji ne priča srpski – 50€
 • opcija – digitalni potpis – 90€
 • opcija: preuzimanje i slanje ebankinga nakon što ga banka napravi sa uključenim troškovima brze pošte – 100€
Opcione usluge vezane za osnivanje DOO i preduzetnika
otvaranje firme u Srbiji
osnivanje DOO
registracija firme APR
cena otvaranja firme
koliko kosta otvaranje firme
otvaranje preduzetnika
cena otvaranja preduzetnika
koliko kosta otvaranje preduzetnika
registracija firme u Beogradu
agencija za otvaranje firmi